رئیس منابع طبیعی کهنوج:
19 هکتار از اراضی ملی کهنوج خلع ید شد

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهنوج گفت: 19 هکتار از اراضی ملی شهرستان کهنوج رفع تصرف و خلع ید شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان:
36 هکتار از اراضی ملی قلعه‌گنج رفع تصرف شد

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: 36 هکتار از اراضی ملی شهرستان قلعه‌گنج به ارزش ریالی 3.5 میلیارد ریال رفع تصرف شد.
برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات منابع طبیعی جنوب کرمان
مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

در سایه موفقیت‌ها و کسب رتبه‌های متعدد برتر کشوری، دکتر محمدحسن کردستانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با کسب رتبه برتر، به عنوان مدیرکل نمونه کشوری معرفی و از وی قدردانی شد.
همزمان با هفته دولت
27 پروژه منابع طبیعی در جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادامه داد: همزمان با هفته دولت 27 پروژه منابع طبیعی در منطقه جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.
جانشین مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان خبر داد
رفع تصرف از اراضی یک میلیارد ریالی در منوجان

جانشین مدیرکل و رئیس کارگروه اجرایی تحقق جامع امر حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: هفت هکتار از اراضی ملی منطقه سررأس و آشکارو در شهرستان منوجان به ارزش ریالی یک میلیارد ریال رفع تصرف شد.
مقالات و یادداشت ها
صالحه بهره مند کارشناس جنگل و مرتع و آموزش و ترویج ، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهنوج
28 شهريور 1395 7:52
قاسم رحیمی نیا(معاون فنی)، محسن دژن(رئیس اداره امور بیابان)، جواد درینی (کارشناس اداره امور بیابان)
29 مرداد 1395 10:25
ایستگاه مطبوعاتی
نظرسنجی
نظرتان در مورد این سایت چیست؟
logo-neda
اخبار
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول/دوم | بازدید :11
آگهی مناقصه عمومی اجرای عملیات مالچ پاشی توأم با نهالکاری
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای - نوبت اول/دوم | بازدید :48
آگهی مناقصه عمومی انجام پروژه های آبخیزداری
" پیام تسلیت" | بازدید :28
دکترمحمدحسن کردستانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان،درگذشت ناگوار مرحوم مغفور " محمدجواد حقانی " فرزند حاج حسن حقانی را به وی و خانواده ایشان تسلیت گفت.
رئیس منابع طبیعی کهنوج:
19 هکتار از اراضی ملی کهنوج خلع ید شد | بازدید :21

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کهنوج گفت: 19 هکتار از اراضی ملی شهرستان کهنوج رفع تصرف و خلع ید شد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی جنوب کرمان:
36 هکتار از اراضی ملی قلعه‌گنج رفع تصرف شد | بازدید :29

فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان گفت: 36 هکتار از اراضی ملی شهرستان قلعه‌گنج به ارزش ریالی 3.5 میلیارد ریال رفع تصرف شد.
برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات منابع طبیعی جنوب کرمان
مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی را کسب کرد | بازدید :50

در سایه موفقیت‌ها و کسب رتبه‌های متعدد برتر کشوری، دکتر محمدحسن کردستانی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان با کسب رتبه برتر، به عنوان مدیرکل نمونه کشوری معرفی و از وی قدردانی شد.
همزمان با هفته دولت
27 پروژه منابع طبیعی در جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود | بازدید :33

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان ادامه داد: همزمان با هفته دولت 27 پروژه منابع طبیعی در منطقه جنوب کرمان افتتاح و کلنگ‌زنی می‌شود.
جانشین مدیرکل منابع طبیعی جنوب کرمان خبر داد
رفع تصرف از اراضی یک میلیارد ریالی در منوجان | بازدید :34

جانشین مدیرکل و رئیس کارگروه اجرایی تحقق جامع امر حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی جنوب کرمان گفت: هفت هکتار از اراضی ملی منطقه سررأس و آشکارو در شهرستان منوجان به ارزش ریالی یک میلیارد ریال رفع تصرف شد.

اوقات شرعی